خورشید :ِDخورشید :ِD، تا این لحظه: 29 سال و 10 ماه و 24 روز سن داره

تنبـــــــــــــل

مگه مجبوریـــــــــــــــم؟

. ایـــن عکــس خیلـــی وقتــــــ پیش گـــرفته شده توی یــــه عصر سرد در حال ســـــــــــگ لرز زدن خیلی چسبیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ...
25 فروردين 1393