.: خورشید :ِD تا این لحظه ، 26 سال و 7 ماه و 22 روز سن دارد :.