.: خورشید :ِD تا این لحظه ، 26 سال و 9 ماه و 18 روز سن دارد :.