تنبـــــــــــــل

دنیا تا بوده همین بوده،یکی بود یکی نبود

محـــــض استراحـــتـــــ گفتمـــ :دی

1392/11/23 4:13
نویسنده : تنبل
99 بازدید
اشتراک گذاری

 

میـــــــخوام بــــدونـــمسوال

اگـر از ایــنا داشـته باشیــن ... میتونین باســـــن مبارکو هیچوقت از روش بر دارین عایـــا؟مژه

مـــن که همچــــین توانایـــــی رو تـــوی خـــــودم نمیبـــــینم...مژه

حتا اگر خطر ابتلا به زخم بستر رو در پیش رو داشته باشم

باشد تا رستگار شویمنیشخند

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (1) ارسال نظر
داش علی
10 اسفند 92 14:39
آآآآآآآآآآآآآآخ دله اونجام خواست خدایی با اینا میشه به قرب الهی رسید.... اون هم بعد از یه شب بی خوابی به خدا!!!!
تنبل
پاسخ
دله باسنتون نخواد!!!! پاشو ببینم آخر سالی وقت این خواستنا نیست که وقت کاره ولی دل اونجام که چه عرض کنم اونجای دلمم خواست!