تنبـــــــــــــل

دنیا تا بوده همین بوده،یکی بود یکی نبود

فـــــــــروغ فرخـــــــــــــــزاد

1392/11/20 19:07
نویسنده : تنبل
104 بازدید
اشتراک گذاری


 

ســـهمِ من از ایــن دنیا آســـمانیســــت

کـــــــــه

آویـــختن پـــرده آن را از مـــن میــــگیرد

پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) ارسال نظر