تنبـــــــــــــل

دنیا تا بوده همین بوده،یکی بود یکی نبود

مقبره حسین پناهی خدابیامرز

1391/8/28 22:52
نویسنده : تنبل
365 بازدید
اشتراک گذاری

مقبره ی حسین پناهی عزیزم

مدار
 
خورشید ، جاودانه می درخشد در مدار ِ خویش !
ماییم که پا جای پای خود می نهیم
و غروب می کنیم هر پسین !
آن روشنای خاطر آشوب در افق های تاریک ِ دوردست ،
نگاه ِ ساده فریب ِ کیست که هم راه با زمین
مرا به طلوعی دوباره می کشاند ؟
ای راز !
ای رمز !
ای همه ی روزهای عمر ِ مرا اولین و آخرین
پسندها (0)
شما اولین هوادار باشید!
نظرات (0) ارسال نظر