خورشید :ِDخورشید :ِD، تا این لحظه: 30 سال و 1 ماه و 18 روز سن داره

تنبـــــــــــــل

گیــــــــــــــــج شدم!

عاقا تا حــــالا شده ظهر بخوابین و وقتی بیدار میشین هـــوا تاریک شده باشـــه؟ دیدین چه حس شُخـــــــمی و مزخرفیه؟ مخصوصا وقتی کسی خونه نباشه!!!! هی از خودت میپرسی شبــــــــــــــه؟ روزه؟ ظهـــــــــره؟ امـــــــروزه؟ فرداســـــــت؟ دیــــــــــروزه؟ همه مردن تو زنــــده موندی؟ هه زنــــده موندن تو مردی؟ دنیا به آخر رسیــــــده و همه مردن؟ اصلن یه وضعیه... ...
19 اسفند 1392

خوشمــــزهـــــاش...

وقتـــی هــمینطــوری یهویـــی هنـــرمـــ قلنـــبه شـــد... البتـــه خیلی همـــ یهویـــی نبـــودا! تولـــــــد اربـــــاب بود اینمـــ کیـــک تولـــدش که خودم درســــت کردم ...
13 اسفند 1392

28 سالگــــی شوعــــرم:دی

28سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که موهاش جو گندمی شده باشه از بس که الکی حرص میخوره و زود جوش میاره 28 سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که دیگه دست از بچه بازیایی که همه مردا در میارن برداشته باشه و منو حرص نده 28 سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که دوتا نی نی گولوی فسقلی کنارمون باشن و من هی بهشون بگم پدررررررررررررررررررر صلواتیا بگیرین بشینین 28 سالگی شوهرم رو همیشه جوری تصور میکردم که وقتی شوهرم از در میاد توی خونه بچه ها بپرن بغلش و منم برم خرتو پرتایی که برای خونه خریده رو از دستش بگیرم و بچه هارو دعوا کنم که بیاین پایین از بغل بابا خسته س بعد که بچه ها اومدن بیرون از بغل باباشون خرتو پرتارو بدم ببرن آشپزخو...
13 اسفند 1392

دهنــــــــــم کـفـــ کــرد

ینـــــی به قرعــــان انقـــدر خندیـــدم که توی تمــامــ عمـــرم نخنـــدیده بـــودمـــ از چشممــــ اشکـــ راه افـــتاد اگر مـــن جــای اون دخـــتره بودم و همچیـــن کسی جلــوم نشســـته بود ار همون اول فــقط میخندیدم http://s5 .picofile.com/file/8114753234/%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%85.mp4.html اگر دانلود نکنین از دستتون میره خود دانید ...
12 اسفند 1392